[Košarica] [Katalog]  

Naslov: PHP 5 MySQL knjiga
Kategorija: Knjige-papir
Jedinicna cijena: 269,00  kn
Cijena isporuke: 0,00  kn

Broj komada:

Mišljenje čitatelja:

Zahvaljujem na Vašoj knjizi i vrlo sam ugodno iznenađen s kvalitetom iste, konačno na jednom mjestu sam našao sve što me interesira pa i puno, puno više o bazama i php-u, za one koji nisu programerski "gurui" :) zadovoljni čitatelj Vaše PHP/MySQL knjige Krešimir Mirković

Primjeri uz knjigu: CMS, E-trgovina i mnogi drugi

Sadržaj

Nastavna cjelina 1 :: PHP za početnike 11
Što ćemo naučiti u prvoj nastavnoj cjelini? 11
Instalacija PHP 11
Zaustavite rad servisa IIS Admin 11
Instalacija Apachea i PHP 11
Moje prve programske instrukcije u PHP-u 12
Prva PHP aplikacija 12
Pogledajmo u radu našu prvu PHP aplikaciju 12
Objašnjenje moje prve PHP aplikacije 13
Moja druga PHP aplikacija 13
Objašnjenje moje druge PHP aplikacije 14
Zadaci 15
Test 15
PHP varijable 16
Tipovi PHP varijabli 16
Varijable 1 + 2 = 3 16
Objašnjenje 1 + 2 = 3 17
Koliko žive varijable, a koliko živi program 18
Objašnjenje 19
Forma 19
Globalne varijable 20
Objašnjenje 20
Varijable: Zadaci 21
Varijable: Test 22
PHP uvjetni programski kôd 22
IF....ELSE 22
Objašnjenje 23
Zadaci 23
Test 24
Logički i usporedni operatori 24
Tablica istine za logičko 'i' 24
Tablica istine za logičko 'ili' 25
Zadaci iz logičkih i usporednih operatora 25
Objašnjenje logičkih operatora u gornjim primjerima 26
Petlje 27
For 27
Objašnjenje 27
FOR: Zadaci 28
Test 28
While 28
Preporuka profesorima i učenicima 30
Zaključak nastavne cjeline 1 30
Nastavna cjelina 2 :: MySQL za početnike 31
Što ćemo naučiti u ovoj nastavnoj cjelini? 31
Instalacija MySQL 31
Što je točno MySQL? 31
Naša komunikacija s MySQL 31
MySQL monitor 32
Pokretanje MySQL monitora preko Command Prompt 32
Objašnjenje inicijalnih korisničkih imena MySQL-a 33
Kreiranje baze podataka 'ulazni_racuni' 35
Kreiranje tablica 36
Unos podataka u tablice 37
Pregled tablica 38
Ispravljanje datuma u tablici racuni 39
Brisanje baze. Brisanje tablica 40
Promjene u strukturi tablice 40
Primarni ključ 41
Auto_increment 42
SQL naredba SELECT 44
Grupiranje redaka po nekom zajedničkom podatku (Group by) 44
Group by 46
MySQL funkcije 46
Zadaci 46
Test 47
Zaključak 48
Nastavna cjelina 3 :: PHP pristup MySQL bazi 49
Napravimo bazu ulazni_racuni 49
Objašnjenje 50
PHP kao korisnik 50
Sjetimo se Command Prompta i MySQL monitora 50
PHP prolazi isti gore opisani postupak 51
Kako se razumiju PHP i MySQL 51
Vidimo što nam je baza vratila 51
Objašnjenje 52
A sad želimo vidjeti tablični prikaz 53
Zadaci 54
Rješenja 54
Zadaci 57
Test 57
Nastavna cjelina 4 :: PHP Blog 59
Što ćemo napraviti? 59
Baza 'blog' 59
Blog - PHP stranice 59
index.php 59
dodaj.php 60
dodaj_pohrani.php 60
admin.php 61
delete.php 62
edit.php 62
edit_pohrani.php 63
Objašnjenje 64
index.php 64
dodaj.php 66
dodaj_pohrani.php 67
GET i POST 68
Nastavak .php ili .html 68
admin.php 69
edit.php 69
edit_pohrani.php 70
delete.php 71
Auto_increment primary key index 71
Zadaci 72
Test 72
Nastavna cjelina 5 :: PHP Login 74
Što ćemo naučiti? 74
Sesija 74
loginForm.php 75
login.php 75
sigurnosniKod.php 76
odjava.php 76
tajne_konstante.php 77
<?php require_once("sigurnosniKod.php");?> 77
Objašnjenje 77
loginForma.php 77
login.php 78
sigurnosniKod.php 79
odjava.php 81
tajne_konstante.php 82
Zaključak 82
Zadaci 82
Test 83
Nastavna cjelina 6 :: PHP Objektno orijentirano programiranje 84
Što ćemo naučiti? 84
Klasa 84
Moja prva klasa 85
Objašnjenje klase 85
Svojstva (properties) klase (ili članovi klase, ili varijable klase) 85
Metode 85
$this 86
Objekt 86
Moj prvi objekt 86
Objašnjenje objekta 86
Instanciranje objekta 87
Inicijaliziranje objekta 87
Objekt poziva svojstvo (properties) 87
Objekt poziva metodu 87
Objašnjenje 87
Konstruktor 87
student.php 87
studenti.php 88
Objašnjenje 88
student.php 88
studenti.php 89
Kad otvorimo studenti.php, vidjet ćemo 89
Objašnjenje 89
Klasa nasljednik 89
studentnasljednik.php 89
studenti_nasljednici.php 90
Objašnjenje 90
studentnasljednik.php 90
studenti_naljednici.php 91
Prijenos vrijednosti preko parametara klase u varijable konstruktora 91
Prijenos vrijednosti preko parametara funkcije u varijable funkcije 91
Zaključak 91
Ovo će biti prikazano na web stranici kad otvorimo stranicu studenti_nasljednici.php 91
Objašnjenje 92
Operator :: 92
Dohvat konstante izvana bez instanciranja klase 92
split.php 92
split2.php 93
Kad otvorimo stranicu split2.php vidjet ćemo 93
Objašnjenje 93
Dohvat statičkih svojstava i statičkih metoda iznutra i izvana bez instanciranja klase 93
split1.php 93
Na stranici će biti prikazano ovo 93
Objašnjenje 93
split1.php 93
Kreiramo statičko svojstvo. 94
Kreiramo statičku metodu 94
Pristupamo IZNUTRA konstanti roditelja 94
Pristupamo iznutra svom statičkom svojstvu 94
Pristupamo izvana statičkoj metodi bez instanciranja objekta 94
Na web stranici će biti prikazano ovo 94
Zadaci 94
Rješenje zadataka 95
Test 98
Odgovori na test 98
Nastavna cjelina 7 :: PHP Smarty 100
Što ćemo naučiti? 100
Razdvajanje XHTML od PHP 100
Instalacija vježbi 100
Cilj vježbi 100
Vježba 1 101
XHTML i PHP zajedno u istom dokumentu 101
Vježba 2 101
XHTML i PHP razdvojeni 101
Alias 102
Objašnjenje 103
templates_c 103
index.php 103
index.tpl 104
Ključne riječi assign i display 104
Zaključak 104
Vježba 3 104
Sadržaj iz baze podataka bez smartya 104
Vježba 4 105
Podaci iz baze podataka prikazani pomoću Smartya 105
index.tpl 106
index.php 106
Objašnjenje 106
templates_c 107
Vježba 5 107
Više sadržaja 107
index.tpl 107
index.php 108
Objašnjenje 108
Vježba 6 108
zaglavlje.tpl 108
index.tpl 109
podnozje.tpl 109
index.php 109
templates_c 109
Objašnjenje index.tpl 109
Vježba 7 110
array 110
index.php 110
index.tpl 110
Web stranica će prikazati ovo 110
Vježba 8 110
Asocijativni array 110
index.php 110
index.tpl 111
Web stranica 112
Objašnjenje 112
Zaključak 113
Nastavna cjelina 8 :: PHP SMARTY i PEAR 114
Što ćemo naučiti? 114
Pripreme za vježbe 114
Alias 114
Mape za vježbe 115
Vježba 1 115
konfiguracija.inc.php 115
uspostavljanje_smarty.php 115
vrh_aplikacije.php 115
U mapi CONFIGS kreirajte ovaj dokument 116
web_site.conf 116
U mapu BIBLIOTEKE ide mapa Smarty 116
U mapi TEMPLATES kreirajte ove dokumente 116
index.tpl 116
zaglavlje.tpl 116
U mapi k1 kreirajte 116
Web stranica će prikazati ovo 116
templates_c 117
Objašnjenje 117
konfiguracija.inc.php 117
uspostavljanje_smarty.php 118
vrh_aplikacije.php 118
Mapa k1 119
index.php 119
Mapa templates 119
index.tpl 119
Zaključak 119
Vježba 2 120
Priprema za vježbu 2 120
PEAR 120
Instalacija PEAR-a 120
Kreiranje baze podataka 'knjigagostiju' 120
Što će nam prikazati web stranica na kraju ove vježbe 121
Projektiranje web aplikacije u tri sloja 122
Podatkovni sloj 122
podatkovni_objekt.php 122
Poslovni sloj 122
poslovni_objekt.php 123
Prezentacijski sloj 123
knjiga_gostiju.tpl 123
function.load_knjiga_gostiju.php 123
index.tpl 124
zaglavlje.tpl 125
Ostale potrebne nove datoteke i promjene na postojećim datotekama 125
index.php 125
vrh_aplikacije.php 125
uspostavljanje_smarty.php 125
konfiguracija.inc.php 125
dno_aplikacije.php 126
bazapodataka.php 126
Otvorite u web pregledniku aplikaciju Knjiga gostiju 127
Objašnjenje 127
Put kojim je sadržaj stigao iz baze do web stranice 127
index.php 127
vrh_aplikacije.php 128
konfiguracija.inc.php: 128
uspostavljanje_smarty.php: 129
bazapodataka.php.php: 130
Inicijaliziranje prvog objekta 132
Podsjetimo se do kud smo stigli u procesuiranju naše aplikacije 133
poslovni_objekt.php 133
podatkovni_objekt.php 133
poslovni_objekt.php NASTAVAK 134
Na ovom mjestu procesuiranja naše aplikacije 135
Gdje smo stigli? 135
Nastavak objašnjenja 135
index.php 135
index.tpl 135
Poziv {include file="knjiga_gostiju.tpl"} pokrenuo je procesuiranje prezentacijskog sloja 136
function.load_knjiga_gostiju.php 136
function.load_knjiga_gostiju.php - NASTAVAK 139
knjiga_gostiju.tpl 140
Gdje smo stigli? 141
dno_aplikacije.php 141
Kraj procesuiranja 143
Sve instrukcije naše aplikacije na jednom mjestu 143
Runtime aplikacije 147
Sažetak runtimea aplikacije 147
Koliko je u relanomrealnom vremenu trajao runtime? 147
A sad ispričajmo u kratko što su radili naši objekti 148
Još jedan pogled na cijeli naš program - index.php 149
Ostale vježbe 149
Što slijedi 149
Nastavna cjelina 9 :: CMS 150
Što ćemo naučiti? 150
Što je CMS 150
Za one koji ovdje počinju raditi po knjizi 151
CMS - instalacija 151
CMS - administriranje 151
Upload slika 153
Promidžba 154
Programirajmo CMS 155
Vježba 1 155
Baza podataka 155
prazna.sql 155
Nakon što smo unijeli podatke naša baza izgleda ovako 157
Relacije među tablicama 159
Vježba 2 160
Rješenje 161
Objašnjenje 164
Vježba 3 168
Objašnjenje 170
Vježba 4 170
Kreiranje URL 170
index.php 171
Linkovi 172
Vježba 5 174
Objašnjenje 176
Vježba 6 179
Vježba 7 180
Vježba 8 185
Tražilica 186
Vježba 9 189
Objašnjenje tražilice 189
Zadatak 190
Zadatak 190
Vježba 10 190
SQL Join 190
Vježba 11 191
Administracija CMS 191
templates 193
smarty_plugins 193
Sažetak 193
Nastavna cjelina 10 :: E-trgovina 195
Što ćemo naučiti? 195
Baza podataka 195
trgovina.sql 195
PHP Smarty PEAR kôd 196
Plaćanje 196
Promjene koje je potrebno učiniti u postojećem kôdu cms-a 196
index.tpl 196
Dodaj u košaricu 197
jedinica.tpl 197
jedinica_kratko.tpl 198
Administracija e-trgovine 198
E-trgovina u radu 198
Sažetak 199
Literatura 199


 

Kartelo ukupna ponuda Knjige CD-knjige Download knjige Zanimanja Online tečajevi E-learning CD-ROM MCP pomoć E-knjižnica Multimedija Ekran početnice Klub e-učenja Online učenje stranih jezika Ljetni e-seminari Suveniri Video učenje Za srednjoškolce Konzultacije Rječnik Interneta Donacije Web aplikacije Repeticije


Kartelo  
  • E-trgovina | Moj razred | Zanimanja | Pišite nam | Prijavnica  
  • O nama

  • © 1996 - 2018 Kartelo - ustanova za obrazovanje u području informatike i stranih jezika
    rss