[Košarica] [Katalog]  

Naslov: Metodika podučavanja programiranja knjiga
Kategorija: Knjige-papir
Jedinicna cijena: 399,00  kn
Cijena isporuke: 0,00  kn

Broj komada:

Primjeri: CMS, E-trgovina i mnogi drugi!

Sadržaj


UVOD U PROGRAMIRANJE 14
Od Aristotela do Boolea i Gatesa 14
Nastavna cjelina 1 :: PHP za početnike 13
Metodika ------------------------------------------------------ 13
Mogući problemi prilikom instalacije PHP 13
Prva aplikacija 13
Instrukcija 13
HTML (XHTML) i CSS 14
Druga PHP aplikacija 14
Ističem! 14
Što istaknuti u ovoj početnoj fazi 16
Varijable 16
Lokalne i globalne varijable 17
Forma 19
IF nas je sve prevario 19
Ističem kôd IF 20
Petlje 21
Moja iskustva 21
Vježbe 21
Teorija (Diskusija) 23
Primjer 23
Usmeni 23
Primjer 24
Pismeni 24
Domaći rad 24
Email 24
Udžbenik--------------------------------------------------------- 25
Što ćemo naučiti u prvoj nastavnoj cjelini? 25
Instalacija PHP 25
Zaustavite rad servisa IIS Admin 25
Instalacija Apachea i PHP 25
Moje prve programske instrukcije u PHP-u 26
Prva PHP aplikacija 26
Pogledajmo u radu našu prvu PHP aplikaciju 26
Objašnjenje moje prve PHP aplikacije 27
Moja druga PHP aplikacija 27
Objašnjenje moje druge PHP aplikacije 28
Zadaci 29
Test 30
PHP varijable 31
Tipovi PHP varijabli 31
Varijable 1 + 2 = 3 31
Objašnjenje 1 + 2 = 3 32
Koliko žive varijable, a koliko živi program 33
Objašnjenje 34
Globalne varijable 34
Lokalne varijable 35
Dohvat globalne varijable iz funkcije 36
Forma 36
Varijable izvan PHP 37
Objašnjenje 37
Varijable: Zadaci 38
Varijable: Test 39
PHP uvjetni programski kôd 40
IF....ELSE 40
Objašnjenje 40
Zadaci 41
Test 41
Logički i usporedni operatori 41
Tablica istine za logičko 'i' 42
Tablica istine za logičko 'ili' 42
Zadaci iz logičkih i usporednih operatora 42
Objašnjenje logičkih operatora u gornjim primjerima 44
Petlje 45
For 45
Objašnjenje 45
FOR: Zadaci 45
Test 45
While 46
Preporuka profesorima i učenicima 48
Zaključak nastavne cjeline 1 48
Na redu je pristup bazi podataka. Ali prije toga moramo se upoznati s najčešćim poslužiteljem baza podataka koji se danas koristi uz PHP - MySQL-om. 48
Nastavna cjelina 2 :: MySQL za početnike 50
Metodika ------------------------------------------------------ 50
Instalacija 50
Vježbe 50
phpMyAdmin 50
Udžbenik----------------------------------------------------------- 51
Što ćemo naučiti u ovoj nastavnoj cjelini? 51
Instalacija MySQL 51
Što je točno MySQL? 51
Naša komunikacija s MySQL 51
MySQL monitor 52
Pokretanje MySQL monitora preko Command Prompt 52
Objašnjenje inicijalnih korisničkih imena MySQL-a 53
Kreiranje baze podataka 'ulazni_racuni' 56
Kreiranje tablica 56
Unos podataka u tablice 57
Pregled tablica 58
Ispravljanje datuma u tablici racuni 59
Brisanje baze. Brisanje tablica 60
Promjene u strukturi tablice 60
Primarni ključ 61
Auto_increment 62
SQL naredba SELECT 64
Grupiranje redaka po nekom zajedničkom podatku (Group by) 64
Group by 66
MySQL funkcije 66
Zadaci 66
Test 67
Zaključak 68
Nastavna cjelina 3 :: PHP pristup MySQL bazi 70
Metodika----------------------------------------------------------- 70
Udžbenik----------------------------------------------------------- 71
Napravimo bazu ulazni_racuni 71
Objašnjenje 73
PHP kao korisnik 73
Sjetimo se Command Prompta i MySQL monitora 73
PHP prolazi isti gore opisani postupak 73
Kako se razumiju PHP i MySQL 74
Vidimo što nam je baza vratila 74
Objašnjenje 75
A sad želimo vidjeti tablični prikaz 76
Zadaci 77
Rješenja 77
Zadaci 80
Test 81
Nastavna cjelina 4 :: PHP Blog 83
Metodika------------------------------------------------------------- 83
Udžbenik------------------------------------------------------------- 84
Što ćemo napraviti? 84
Baza 'blog' 84
Blog - PHP stranice 84
index.php 84
dodaj.php 85
dodaj_pohrani.php 85
admin.php 86
delete.php 87
edit.php 87
edit_pohrani.php 88
Objašnjenje 89
index.php 89
dodaj.php 91
dodaj_pohrani.php 93
GET i POST 94
Nastavak .php ili .html 94
admin.php 94
edit.php 95
edit_pohrani.php 96
delete.php 97
Auto_increment primary key index 97
Zadaci 98
Test 99
Nastavna cjelina 5 :: PHP Login 101
Metodika-------------------------------------------------------------- 101
Udžbenik-------------------------------------------------------------- 101
Što ćemo naučiti? 101
Sesija 102
loginForm.php 103
login.php 103
sigurnosniKod.php 103
odjava.php 104
tajne_konstante.php 104
<?php require_once("sigurnosniKod.php");?> 105
Objašnjenje 105
loginForma.php 105
login.php 106
sigurnosniKod.php 108
odjava.php 109
tajne_konstante.php 111
Zaključak 111
Zadaci 111
Test 112
Nastavna cjelina 6 :: PHP Objektno orijentirano programiranje 113
Metodika-------------------------------------------------------------- 113
Udžbenik-------------------------------------------------------------- 115
Što ćemo naučiti? 115
Klasa 115
Moja prva klasa 116
Objašnjenje klase 116
Svojstva (properties) klase (ili članovi klase, ili varijable klase) 117
Metode 117
$this 117
Objekt 118
Moj prvi objekt 118
Objašnjenje objekta 118
Instanciranje objekta 118
Inicijaliziranje objekta 118
Objekt poziva svojstvo (properties) 118
Objekt poziva metodu 119
Objašnjenje 119
Konstruktor 119
student.php 119
studenti.php 120
Objašnjenje 120
student.php 120
studenti.php 120
Kad otvorimo studenti.php, vidjet ćemo 121
Objašnjenje 121
Klasa nasljednik 121
studentnasljednik.php 121
studenti_nasljednici.php 121
Objašnjenje 122
studentnasljednik.php 122
studenti_naljednici.php 122
Prijenos vrijednosti preko parametara klase u varijable konstruktora 123
Prijenos vrijednosti preko parametara funkcije u varijable funkcije 123
Zaključak 123
Ovo će biti prikazano na web stranici kad otvorimo stranicu studenti_nasljednici.php 123
Objašnjenje 124
Operator :: 124
Dohvat konstante izvana bez instanciranja klase 124
split.php 124
split2.php 124
Kad otvorimo stranicu split2.php vidjet ćemo 125
Objašnjenje 125
Dohvat statičkih svojstava i statičkih metoda iznutra i izvana bez instanciranja klase 125
split1.php 125
Na stranici će biti prikazano ovo 125
Objašnjenje 125
split1.php 125
Kreiramo statičko svojstvo. 125
Kreiramo statičku metodu 126
Pristupamo IZNUTRA konstanti roditelja 126
Pristupamo iznutra svom statičkom svojstvu 126
Pristupamo izvana statičkoj metodi bez instanciranja objekta 126
Na web stranici će biti prikazano ovo 126
Zadaci 126
Rješenje zadataka 128
Test 130
Odgovori na test 131
Nastavna cjelina 7 :: PHP Smarty 134
Metodika-------------------------------------------------------------- 134
Udžbenik------------------------------------------------------------- 134
Što ćemo naučiti? 134
Razdvajanje XHTML od PHP 135
Instalacija vježbi 135
Cilj vježbi 135
Vježba 1 135
XHTML i PHP zajedno u istom dokumentu 135
Vježba 2 136
XHTML i PHP razdvojeni 136
Alias 136
Objašnjenje 138
templates_c 138
index.php 138
index.tpl 139
Ključne riječi assign i display 139
Zaključak 139
Vježba 3 140
Sadržaj iz baze podataka bez smartya 140
Vježba 4 141
Podaci iz baze podataka prikazani pomoću Smartya 141
index.tpl 141
index.php 141
Objašnjenje 142
templates_c 142
Vježba 5 142
Više sadržaja 142
index.tpl 143
index.php 143
Objašnjenje 144
Vježba 6 144
zaglavlje.tpl 144
index.tpl 145
podnozje.tpl 145
index.php 145
templates_c 145
Objašnjenje index.tpl 145
Vježba 7 146
array 146
index.php 146
index.tpl 146
Web stranica će prikazati ovo 146
Vježba 8 146
Asocijativni array 147
index.php 147
index.tpl 147
Web stranica 148
Objašnjenje 148
Zaključak 149
Nastavna cjelina 8 :: PHP SMARTY i PEAR 151
Metodika-------------------------------------------------------------- 151
Ovdje je naglasak na 153
Smarty 153
Pear 153
Aplikacija u tri sloja 153
Udžbenik-------------------------------------------------------------- 154
Što ćemo naučiti? 154
Pripreme za vježbe 154
Alias 154
Mape za vježbe 155
Vježba 1 155
konfiguracija.inc.php 155
uspostavljanje_smarty.php 155
vrh_aplikacije.php 155
U mapi CONFIGS kreirajte ovaj dokument 156
web_site.conf 156
U mapu BIBLIOTEKE ide mapa Smarty 156
U mapi TEMPLATES kreirajte ove dokumente 156
index.tpl 156
zaglavlje.tpl 156
U mapi k1 kreirajte 156
Web stranica će prikazati ovo 156
templates_c 157
Objašnjenje 157
konfiguracija.inc.php 157
uspostavljanje_smarty.php 158
vrh_aplikacije.php 159
Mapa k1 159
index.php 159
Mapa templates 159
index.tpl 159
Zaključak 160
Vježba 2 161
Priprema za vježbu 2 161
PEAR 161
Instalacija PEAR-a 161
Kreiranje baze podataka 'knjigagostiju' 161
Što će nam prikazati web stranica na kraju ove vježbe 162
Projektiranje web aplikacije u tri sloja 163
Podatkovni sloj 163
podatkovni_objekt.php 163
Poslovni sloj 164
poslovni_objekt.php 164
Prezentacijski sloj 164
knjiga_gostiju.tpl 164
function.load_knjiga_gostiju.php 165
index.tpl 165
zaglavlje.tpl 166
Ostale potrebne nove datoteke i promjene na postojećim datotekama 166
index.php 166
vrh_aplikacije.php 166
uspostavljanje_smarty.php 166
konfiguracija.inc.php 167
dno_aplikacije.php 167
bazapodataka.php 167
Otvorite u web pregledniku aplikaciju Knjiga gostiju 168
Objašnjenje 168
Put kojim je sadržaj stigao iz baze do web stranice 169
index.php 169
vrh_aplikacije.php 169
konfiguracija.inc.php: 170
uspostavljanje_smarty.php: 171
bazapodataka.php.php: 172
Inicijaliziranje prvog objekta 175
Podsjetimo se do kud smo stigli u procesuiranju naše aplikacije 175
poslovni_objekt.php 175
podatkovni_objekt.php 176
poslovni_objekt.php NASTAVAK 177
Na ovom mjestu procesuiranja naše aplikacije 177
Gdje smo stigli? 177
Nastavak objašnjenja 178
index.php 178
index.tpl 178
Poziv {include file="knjiga_gostiju.tpl"} pokrenuo je procesuiranje prezentacijskog sloja 179
function.load_knjiga_gostiju.php 179
function.load_knjiga_gostiju.php - NASTAVAK 183
knjiga_gostiju.tpl 183
Gdje smo stigli? 184
dno_aplikacije.php 185
Kraj procesuiranja 186
Sve instrukcije naše aplikacije na jednom mjestu 186
Runtime aplikacije 190
Sažetak runtimea aplikacije 191
Koliko je u relanomrealnom vremenu trajao runtime? 191
A sad ispričajmo u kratko što su radili naši objekti 192
Još jedan pogled na cijeli naš program - index.php 193
Ostale vježbe 193
Što slijedi 194
Nastavna cjelina 9 :: CMS 195
Metodika------------------------------------------------------------- 195
Udžbenik------------------------------------------------------------- 195
Što ćemo naučiti? 195
Što je CMS 196
Za one koji ovdje počinju raditi po knjizi 197
CMS - instalacija 197
CMS - administriranje 197
Upload slika 200
Promidžba 201
Programirajmo CMS 202
Vježba 1 202
Baza podataka 202
prazna.sql 202
Nakon što smo unijeli podatke naša baza izgleda ovako 203
Relacije među tablicama 205
Vježba 2 207
Rješenje 207
Objašnjenje 211
Vježba 3 215
Objašnjenje 217
Vježba 4 218
Kreiranje URL 218
index.php 218
Linkovi 219
Vježba 5 222
Objašnjenje 224
Vježba 6 227
Vježba 7 228
Vježba 8 234
Tražilica 234
Vježba 9 238
Objašnjenje tražilice 238
Zadatak 239
Zadatak 239
Vježba 10 239
SQL Join 239
Vježba 11 240
Administracija CMS 240
templates 242
smarty_plugins 242
Sažetak 243
Nastavna cjelina 10 :: E-trgovina 245
Metodika------------------------------------------------------------- 245
Udžbenik------------------------------------------------------------- 245
Što ćemo naučiti? 245
Baza podataka 245
trgovina.sql 245
PHP Smarty PEAR kôd 246
Plaćanje 246
Promjene koje je potrebno učiniti u postojećem kôdu cms-a 247
index.tpl 247
Dodaj u košaricu 248
jedinica.tpl 248
jedinica_kratko.tpl 248
Administracija e-trgovine 248
E-trgovina u radu 249
Sažetak 250
Literatura 250


 

Kartelo ukupna ponuda Knjige CD-knjige Download knjige Zanimanja Online tečajevi E-learning CD-ROM MCP pomoć E-knjižnica Multimedija Ekran početnice Klub e-učenja Online učenje stranih jezika Ljetni e-seminari Suveniri Video učenje Za srednjoškolce Konzultacije Rječnik Interneta Donacije Web aplikacije Repeticije


Kartelo  
  • E-trgovina | Moj razred | Zanimanja | Pišite nam | Prijavnica  
  • O nama

  • © 1996 - 2018 Kartelo - ustanova za obrazovanje u području informatike i stranih jezika
    rss