[Košarica] [Katalog]  

Naslov: Specijalist poslovnih aplikacija
Kategorija: E-learning zanimanja
Jedinicna cijena: 3.879,00  kn
Cijena isporuke: 0,00  kn

Broj komada:

Kartelo
Ustanova za obrazovanje na području informatike i stranih jezika

Program usavršavanja za zanimanje:

Specijalist poslovnih aplikacija

Cilj:

Cilj ovog programa osposobljavanja je osposobiti polaznika za obavljanje niza poslova u računalnoj i Internet tehnologiji današnjeg ureda, kreirati web site, asistirati poslovima preko Interneta, komunicirati s kupcima i dobavljačima, praviti poslovne aplikacije pomoću programa u paketu Microsoft Office. Znati koristiti VBA za Excel i VBA za Access.

Predznanje:

Nije potrebno.

Uvjeti:

Završena srednja škola tehničkog usmjerenja.

Nastavne cjeline i satnica:

Nastavna cjelina

Sati

Rad na osobnom računalu -početni tečaj

26

Rad na osobnom računalu - napredni tečaj

26

PowerPoint - multimedijalne prezentacije

20

Access - relacijske baze podataka

20

VBA za Access.

40

VBA za Excel

40

Outlook - timski rad

20

Internet - napredni tečaj

15

Ergonomija i osobna fizioterapija

5

Kako se pripremiti i pronaći posao

5

Profesionalno ponašanje

5

Ukupno

504

 

Rad na osobnom računalu - početni tečaj (26 šk. sati)
S ovim tečajem uvodimo polaznika u svijet osobnih računala. Polaznik stječe motoričke vještine upravljanja mišem i postepeno se privikava na elemente grafičkog sučelja - Desktop-a i prozora. Sljedi konkretna primjena aplikacija Calculator, WordPad, Paint i drugih te najvažnija tema ovog tečaja: pohranjivanje dokumenata, raspoređivanje istih u mape, kopiranje i premještanje. Kad se polaznik privikne na mape i dokumente u Windows Exploreru, spojimo se istim tim Windows Explorerom na Internet i pojavi se mapa našeg web-a, ravnopravno s mapama na našem disku. Objavljivanje web dokumenta nije ništa drugo nego premještanje tog dokumenta iz jedne mape u drugu. Ta druga mapa je naš web na Internetu.

-         Osnovni dijelovi osobnog računala: hardware i software.

-         Što su to aplikacije, a što operacijski sustavi.

-         Grafičko sučelje operacijskog sustava Windows.

-         Rad s mišem.

-         Manipulacija prozorima.

-         Pokretanje i zatvaranje aplikacija Calculator, WordPad, NotePad, Paint.

-         Dijalozi.

-         Komunikacija čovjek - računalo preko izbornika, gumba, tipkovnice, skraćenih izbornika, dodirom zaslona, govorom.

-         Upoznavanje tipkovnice pisanjem pisma u WordPad-u.

-         Pohranjivanje dokumenata.

-         Mediji za pohranjivanje dokumenata i izradu mapa - disk, disketa, CD-ROM, DVD.

-         Aplikacije za upravljanje mapama i datotekama: Windows Explorer i My Computer.

-         Napraviti mapu.

-         Razlika između otvaranja mape i označavanja mape.

-         Tipovi datoteka.

-         Razlika između naredbi Save i Save As.

-         Pisanje pisma u Microsoft Word-u.

-         Pohranjivanje pisma.

-         Pohranjivanje pisma u zajedničku mapu na lokalnoj mreži.

-         Otvaranje pisma.

-         Ispravljanje pisma.

-         Pohranjivanje pisma kao web dokumenta na lokalni disk.

-         Pohranjivanje pisma kao web dokumenta na Web (objavljivanje web stranice) pomoću Windows Explorera.

-         Rad s mapom na World Wide Webu kao i s bilo kojom mapom na disketi ili disku lokalnog računala ili mreže.

-         Slanje pisma emailom.

-         Što je to radni list a što radna knjiga u Excelu.

-         Izrada jednostavne tablice troškova u Excelu.

-         Primjena funkcije AutoSum na stupce i retke u tablici.

-         Funkcija AutoFill.

-         Datoteka u Excel formatu.

-         Datoteka u Word formatu.

-         Uvod u Web browser i tražilice.

-         Virusi i kako se zaštititi.

Rad na osobnom računalu - napredni tečaj (26 šk. sati)
U ovom tečaju osposobljavamo polaznika za rad u programima Microsoft Word i Excel do razine naprednih korisnika.

Word

-         Unos teksta i ispravljanje.

-         Priprema za tisak i tiskanje.

-         Formatiranje pisma, odlomka i sekcije.

-         Crte i sjena.

-         Dugi dokument, sadržaj, bilješke na dnu stranice i na kraju dokumenta.

-         Zaglavlje, podnožje i numeriranje stranica.

-         Dodavanje naslovnog lista.

-         Uporaba linije alata Draw, lijepo pisanje pomoću WordArt-a.

-         Tablice i njihova primjena u oblikovanju dokumenta.

-         Rad sa stupcima.

-         Drop Cap.

-         Izrada grafova, ispis jednadžbi i formula pomoću Equation.

-         Obrasci (Forms), stilovi i predlošci.

-         Masovna pošta, naljepnice i katalozi.

-         Makroi.

Excel

-         Unos podataka.

-         Editiranje podataka.

-         Tiskanje radnog lista.

-         Formatiranje.

-         Formule i funkcije.

-         Grafički prikaz podataka.

-         Lista podataka kao baza podataka.

-         Slaganje redaka po ABC-edi uzlazni i silazno, filtriranje.

-         Pivot tablica.

-         Što ako, konsolidacija, scenariji.

-         Makroi.

Internet - napredni tečaj

-         Koju korist od web site-a imaju male, srednje i velike firme.

-         Internet i zapošljavanje.

-         Izrada web site-a pomoću HTML-a i CSS-a.

-         Pohranjivanje PowerPoint prezentacije kao HTML dokumenta.

-         Promidžba web site-a na tražilicama.

-         Izrada web site-a u FrontPage expres-u.

PowerPoint - multimedijalne prezentacije

-         Predlošci slajdova.

-         Predlošci prezentacija.

-         Grafički predlošci.

-         Dinamika slajda.

-         Dinamika objekata na slajdu.

-         Ugradnja govora i zvučne podloge.

-         Ugradnja linkova.

-         Pohranjivanje prezentacije za prijenos na disketama ili CD-ROM-u.

-         Pohranjivanje prezentacije za Web.

Access - program za upravljanje relacijskim bazama podataka

-         Sedam sustavnih objekata Accessa.

-         Po čemu se razlikuju relacijske baze podataka od ne-relacijskih baza podataka.

-         Primjer relacijske baze podataka mariva.mdb

-         Faze izrade relacijske baze podataka skola.mdb.

-         Izrada tablica.

-         Izrada obrazaca.

-         Izrada upita.

-         Izrada izvješća.

-         Izrada makroa.

-         Uvod u VBA.

-         Izrada stranica izvan relacijske baze podataka.

-         Izrada samostojne aplikacije Računi.

Outlook - timski rad, upravljanje vremenom, događaijima, porukama, klijentima

-         Timski rad.

-         Upravljanje vremenom.

-         Upravljanje događajima.

-         Upravljanje porukama.

-         Upravljanje podacima poslovnih partnera i suradnika.

-         Smart tags.

VBA za Access

-         Izrada poslovnih aplikacija pomoću Access-a i VBA.

VBA za Excel

-         Izrada poslovnih aplikacija pomoću Excel-a i VBA.

Ergonomija i osobna fizioterapija

-         Kakav mora biti stol za računalo.

-         Koja je stolica najbolja.

-         Na kojoj visini mora biti tipkovnica.

-         Na kojoj visini mora biti monitor.

-         Kako sjediti.

-         Sam svoj fizioterapeut.

-         Koje vježbe činiti pa da u starosti ne budemo pogrbljeni.

-         R. A. McKenzie-ve vježbe.

Kako pronaći posao

-         Kako napisati učinkovit životopis.

-         Kako pronaći posao na Internetu.

-         Kako promovirati sebe i svoj entuzijazam.

-         Fokusiranje na pravi posao.

-         Prijamni interviju.

-         Očekivanja poslodavca.

-         Omotnica i pismo zahvale.

-         Izgradnja samopoštovanja.

-         Samoinicijativa i stvarni događaji.

Profesionalno ponašanje

-         Koja znanja i vještine trebaju svim zaposlenima danas.

-         Učinkovita verbalna komunikacija (ton, brzina, govor tijela).

-         Ne-verbalna komunikacija.

-         Učinkovito slušanje.

-         Zaključivanje i postavljanje pitanja.

-         Priprema i slanje poruka (elektroničkih, tiskanih)

-         Timski rad.

-         Odnos prema kupcu.

-         Kako saznati potrebe kupaca.

-         Zadovoljiti i prevazići očekivanja kupca.

-         Simulacija različitih situacija s klijentima.

-         Rješavanje reklamacija.

Oblici izvođenja, trajanje nastave i način provjere

Oblik izvođenja nastave Trajanje nastave Način provjere
         
Razredna nastava 504 šk. sata. Ispit kod predmetnog nastavnika.
         
Konzultativno instruktivno 100 šk. sati. Ostalo vrijeme učenik uči samostalno iz knjiga, Web-a, CD-ROM-a i drugih predviđenih didaktičkih sredstava. Ispit kod predmetnog nastavnika.
         
Dopisno konzultativno Do jedne godine. Ispit kod predmetnog nastavnika.
         
Multimedijalno (preko Interneta, on-line, virtualna učiona) Do jedne godine. Ispit kod predmetnog nastavnika.

Cjenik

Razredna nastava
Konzultativno instruktivno

         
  Trajanje šk. sati Cijena (kn) Cijena s popustom za građane za čekove Cijena s popustom za građane za gotovinu
         
Specijalist poslovnih aplikacija 504 14.863,00 13.476,00 12.089,00

 

Multimedijalno (virtualna učiona)
Dopisno k
onzultativno

         
  Trajanje (mjeseci) Cijena (kn) Cijena s popustom za građane za čekove Cijena s popustom za građane za gotovinu
         
Specijalist poslovnih aplikacija 12 4.665,00  4.199,00  3.879,00  

Online prijavnica
Ukoliko želite informacije o razrednoj nastavi možete pitati preko ove stranice

Vrh stranice

 

Kartelo ukupna ponuda Knjige CD-knjige Download knjige Zanimanja Online tečajevi E-learning CD-ROM MCP pomoć E-knjižnica Multimedija Ekran početnice Klub e-učenja Online učenje stranih jezika Ljetni e-seminari Suveniri Video učenje Za srednjoškolce Konzultacije Rječnik Interneta Donacije Web aplikacije Repeticije


Kartelo  
  • E-trgovina | Moj razred | Zanimanja | Pišite nam | Prijavnica  
  • O nama

  • © 1996 - 2018 Kartelo - ustanova za obrazovanje u području informatike i stranih jezika
    rss