Do zanimanja možete doći i iz doma svog


Demo e-učione

Otvorili smo za javnost zadatke i testove u Kartelo e-učionama. Testirajte svoje znanje!


 

Microsoft SQL Server 2005 Management Studio Express e-novine

Instalacija SQL Server 2005 Express

17.2.2008.

http://www.kartelo.org/joza/sql.doc

Ključni izrazi: Deinstalacija SQL Server 2005 Express, Instalacija SQL Server Express 2005, SQLEXPR_ADV.exe, Minimum Hardware Requirement, Entire feature will be installed on local hard drive, Reporting Services, Client Components, Mixed Mode, Install the default configuration, Konfiguracija SQL Servera 2005 Express za Remote connection, SQL Server Surface Area Configuring, Surface Area Configuration for Services and Connections, Remote Connections, SQLCMD, sqlcmd -S uc06-02\SQLEXPRESS -E, Computer Name, Full computer name, C:\inetpub\wwwroot\boris\1.aspx, conn = New SqlConnection("data source='uc06-02\SQLEXPRESS';Uid='sa';Pwd='gogss';Database='joza2'"), http://localhost/boris/1.aspx

Budite prvi koji će komentirati ovaj tekst

Problemi prilikom instalacije

25.01.2008.
 1. Na mreži u školi, moji učenici i ja nismo mogli pristupiti SQL Serveru 2005 iz naredbenog retka.
 2. Nismo mogli kreirati korisnika ime_računala\ASPNET

Uzroci i rješenja

 1. Mi smo pisali ovu naredbu u naredbeni redak: sqlcmd -E
  Potrebno je tipkati i naziv računala i instance SQL Servera (UC06-01\SQLEXPRESS). Ovako:
  sqlcmd -S UC06-01\SQLEXPRESS -E
 2. Moramo ponovo instalirati SQL Server 2005 i odabrati obje opcije spajanja na bazu: Windows autentication i Remote connection.

Nakon toga ćemo moći kreirati korisnika, dodijeliti mu sva prava pristupa te napisati 'connection string' za pristup udaljenoj bazi:

<add key="ConnectionString" value="server=NAZIV_SERVERA;
uid=KORISNIK;password=ZAPORKA;database=IME_BAZE"/>

Korisnik ime_računala\ASPNET je predzadani korisnik samo za rad na lokalnom računalu s administratorskim pravima u modu Windows autorizacije. Za spoj na udaljeni SQL Server (Remote connection) moramo kreirati novog korisnika sa zaporkom.

Budite prvi koji će komentirati ovaj tekst

PHP MySQL e-novine

Projektni zadatak: CMS

17.2.2008.

Projektni zadatak skinite ovdje.

Ključni izrazi: URL s varijablama, index.php?glavni_link =2&pod_link=4&clanak=2, select * from tablica where tag = 4, Tag, Glavni linkovi, Podlinkovi, Članci

Instalacija PHP, Apache, MySQL na Windows XP

15.1.2008.

Potražite XAMPP preko Google. Skinite XAMPP for Windows. Pokrenite izvršnu datoteku XAMPP na svom računalu i potvrdno odgovorite na sve opcije. Na kraju instalacije, na svom računalu biste trebali imati:

 • Web poslužitelj Apache
 • PHP
 • MySQL, poslužitelj relacijskih baza podataka

Moj prvi PHP kod

 • U Notepadu tipkajte svoj prvi PHP kod:

<?php
print "Dobro dosli u svijet PHP-a!";
?>

 • Pohranite pod imenom 1.php u mapu htdocs, koja ima ovu putanju: c:\program files\xampp\htdocs
 • Otvorite 1.php u Web pregledniku pomoću ove adrese: http://localhost/1.php

Print count()

29.1.2008.

Zadatak: Želite da PHP ispiše broj redaka u kojima se nalazi ista vrijednost.

Rješenje:

<?php
mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("ocjene");
$a = mysql_query("select * from ocjene where ocjena = '2';");
$broj_redaka = mysql_num_rows($a);
print $broj_redaka;
?>

Budite prvi koji će komentirati ovaj tekst

MySQL

Instalacija

Pgledati pod PHP. Instalacijom pomoću XAMPP, na svom računalu, pored PHP i Apachea, imate i MySQL.

Moja prva MySQL baza

 • Start/Pokreni/Tipkaj cmd
 • U redu
 • Tipkaj cd c:\
 • Enter
 • Tipkaj cd program files
 • Enter
 • Tipkaj cd xampp
 • Enter
 • Tipkaj cd mysql
 • Enter
 • Tipkaj cd bin
 • Enter
 • Tipkaj mysql -u root
 • Enter
 • Tipkaj create database e92;
 • Enter
 • Tipkaj use e92;
 • Enter
 • Tipkaj create table knjige (naziv char(50), opis text);
 • Enter
 • Tipkaj Insert into knjige (naziv, opis) values ("PHP", "Opis opis opis...");
 • Enter
 • Kursorska strelica gore
 • U naredbi Insert into knjige (naziv, opis) values ("PHP", "Opis opis opis..."); obriši PHP i tipkaj MySQL
 • Enter
 • Tipkaj select * from knjige;
 • Enter

ASP.NET e-novine

Instalacija

 • Download .NET Framework 3.0 i instalirajte na svoje računalo s Windows XP. Windows Vista taj paket već ima.
 • Instalirajte Web poslužitelj IIS 5.1, koji se isporučuje s Windows XP professional.
 • U Web pregledniku otvorite URL http://localhost/

Moj prvi Visual Basic.NET kod

 • U Notepadu tipkajte:

<%Response.Write(now())%>

 • Pohranite dokument pod imenom 1.aspx u mapu wwwroot do koje vodi ovaj put: c:\inetpub\wwwroot\
 • Otvorite 1.aspx u Web pregledniku pomoću ove URL: http://localhost/1.aspx

Internet marketing

Ključne riječi: Web, Web 2.0, Enterprise 2.0, socijalne mreže, RSS, podcasting, Facebook.com, MySpace.com, Trosijed.hr, Ivan Krstić, Standford, W3C, MIT, Blog, Moj posao, Google AdSense, GoogleAnalytics, GoogleAps, Inovacija, Izum, Kontrola, Statistika, Račun vjerojatnosti, Josip Kumerički...

Kartelo ukupna ponuda Knjige CD-knjige Download knjige Zanimanja Online tečajevi E-learning CD-ROM MCP pomoć E-knjižnica Multimedija Ekran početnice Klub e-učenja Online učenje stranih jezika Ljetni e-seminari Suveniri Video učenje Za srednjoškolce Konzultacije Rječnik Interneta Donacije Web aplikacije Repeticije


Kartelo  
 • E-trgovina | Moj razred | Zanimanja | Pišite nam | Prijavnica  
 • O nama

 • © 1996 - 2018 Kartelo - ustanova za obrazovanje u području informatike i stranih jezika
  rss